Proiect cod SMIS 38721

“Creşterea eficienţei energetice la nivelul instalaţiei de preparare din cadrul SNS SA-SALROM-SALINA CACICA”

Contract de finanţare:

 

Contract de finanțare nr.16EE/06.08.2012, semnat între SNS SA și Ministerul Economiei, Comertului și Mediului de Afaceri (MECMA), în calitate de Organism Intermediar de Energie (OIE), în numele și pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Creșterea Competitivității Economice (AM POSCCE).

Pentru informații detaliate despre celelalte programe operaționale cofinanțate

de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați  www.fonduri-ue.ro

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială

a Uniunii Europene sau a Guvernului României