Proiect cod SMIS 38721

“Creşterea eficienţei energetice la nivelul instalaţiei de preparare din cadrul SNS SA-SALROM-SALINA CACICA”

Grupul ţintă ai proiectului va fi reprezentat de clienţii existenţi şi potenţiali ai SOCIETĂŢII NAŢIONALE A SĂRII SA, încadraţi în categoria persoanelor juridice din ţară şi străinătate, interesate de producţia de sare recristalizată, pe care societatea noastră o va furniza pe piaţa la costuri mai mici decât cele din prezent, prin intermediul sucursalei Salina Cacica.

 

Grupuri/entităţi care vor beneficia, sau vor fi vizate în mod direct de rezultatele proiectului de creştere a eficienţei energetice la nivelul instalaţiei de preparare sare din cadrul SNS SA-Salrom-sucursala Salina Cacica.

Beneficiarii direcţi sunt:

 

SOCIETATEA NAŢIONALA A SĂRII S.A., prin creşterea cantităţii de sare extrase în unitatea de timp şi la costuri mai mici (economii energetice,  reducere timp de inactivitate).

 

SUCURSALA SALINA CACICA beneficiara măsurilor de eficientizare energetica întreprinse prin proiectul de investiţie menţionat, ce se preconizează a se solda cu o economie de 25,57% pentru consumul agregat de energie considerat în tone păcura, la nivel de resurse energetice primare; practic, energia electrică consumată în procesul tehnologic la Salina Cacica se echivalează cu necesarul de păcura utilizată pentru producerea acesteia în centralele termice din SEN. Reducerea costului energetic specific generată de utilizarea procedeului MVR va fi de 20,77 EURO/to, reducerea costului energetic raportat la producţia anului 2010 (de cca. 30.379 tone sare recristalizată), generata de utilizarea procedeului MVR va fi de 643.311 EURO.

 

Grupuri/entităţi care vor beneficia sau vor fi vizate în mod indirect de rezultatele proiectului:

 

angajaţii SOCIETĂŢII NATIONALE A SARII SA;

personalul SUCURSALEI SALINA CACICA care va utiliza infrastructura reabilitata şi va beneficia de o investiţie modernă, eficientă energetic;

clienţii SUCURSALEI SALINA CACICA care vor beneficia de pe urma eficientizarii procesului de exploatare şi prelucrare a sării recristalizate, prin reducerea costruilor energetice, implicit reducerea costurilor de producţie;

furnizorii de echipamente tehnologice şi funcţionale, precum şi prestatorii de servicii de mentenanţă a acestora, dar şi de servicii conexe;

producătorii şi furnizorii de produse semifinite ai SOCIETĂŢII NAŢIONALE A SĂRII;

locuitorii judeţului Suceava, prin crearea unor noi locuri de muncă, contribuind astfel la creşterea nivelului de trai în zonă şi revigorarea forţei de muncă calificată;

autorităţile publice locale, prin consolidarea unor surse de venit la bugetul local, pe termen mediu şi lung, dar şi crearea premiselor pentru creşterea veniturilor la bugetul consolidate;

celelalte întreprinderi, societăţi comerciale din Regiunea de Nord-Est în special, dar şi din întreaga ţară, care vor cumpăra sare recristalizată la un preţ competitiv, şi pentru care investiţia va servi drept exemplu de bună practică.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe operaționale cofinanțate

de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați  www.fonduri-ue.ro

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială

a Uniunii Europene sau a Guvernului României