Programul Operational Sectorial "Creșterea Competitivității Economice"

"Investiții pentru viitorul dumneavoastră"

Proiect cod SMIS 38721

“Creşterea eficienţei energetice la nivelul instalaţiei de preparare

din cadrul SNS SA-SALROM-SALINA CACICA”

 

Proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Pentru informații detaliate despre celelalte programe operaționale cofinanțate

de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați  www.fonduri-ue.ro

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială

a Uniunii Europene sau a Guvernului României