Proiect cod SMIS 38721

“Creşterea eficienţei energetice la nivelul instalaţiei de preparare din cadrul SNS SA-SALROM-SALINA CACICA”

Linia de finanţare:

 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE - POSCCE

 

AXA PRIORITARĂ 4 „Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în contex¬tul combaterii schimbărilor climatice".

 

DOMENIUL DE INTERVENŢIE „Energie eficientă şi durabilă (îmbunătăţirea eficienţei energetice

şi dezvoltarea durabilă a sistemului energetic din punct de vedere al mediului)".

 

OPERAŢIUNEA „Sprijinirea investiţiilor în instalaţii şi echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătăţirii eficienţei energetice".

 

SCHEMA DE AJUTOR DE STAT ORIZONTAL PENTRU DEZVOLTAREA REGIONALĂ DURABILĂ Şl REDUCEREA EMISIILOR aprobată prin HG nr. 718/2008.

 

AMPLASAMENTUL PROIECTULUI: REGIUNEA Nord-Est, judeţul Suceava.

 

LOCALITATEA: Cacica, Punct de lucru Pârteştii de Jos.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe operaționale cofinanțate

de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați  www.fonduri-ue.ro

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială

a Uniunii Europene sau a Guvernului României