Proiect cod SMIS 38721

“Creşterea eficienţei energetice la nivelul instalaţiei de preparare din cadrul SNS SA-SALROM-SALINA CACICA”

Misiunea proiectului

 

Efectele pozitive generate de sectorul intreprinderilor mari sunt multiple, cele mai cunoscute fiind:

-îmbunătăţirea mediului concurenţial;

-crearea de oportunităţi de dezvoltare şi adaptare a tehnologiilor corespunzătoare unei nevoi concrete;

-ocuparea nişelor de piaţă care nu sunt profitabile pentru intreprinderile de mici dimensiuni, valorificandu-le intens şi eficient ca pe reale oportunităţi;

-ancorarea în economiile locale prin valorificarea resurselor (financiare, materiale, de forţă de muncă, dar şi informaţionale);

 

Pe lângă faptul că, reprezintă adevărate "motoare" ale economiei, marile intreprinderi reprezintă şi mari consumatori energetici. În toate sectoarele de activitate industrială, se resimte nevoia orientării acestor mari consumatori, către atingerea unui consum judicios şi eficient al energiei, în scopul maximizării profitului prin minimalizarea costurilor energetice.

 

De aceea, modificarea procedeului tehnologic de obţinere a sării recristalizate de la sucursala Salina Cacica prin utilizarea procedeului de recompresie mecanică a vaporilor (M.V.R), reprezintă cea mai avantajoasă soluţie tehnică ce va permite pe viitor reducerea substanţială a costurilor energetice raportate la nivelul de producţie al anului 2010, comparativ cu procedeul triplu-efect existent în acest moment, cu un procent de 37,45%.

 

De asemenea, introducerea noului procedeu tehnologic M.V.R, însoţit de noile utilaje/echipamente tehnologice şi funcţionale de domeniul B.A.T (Best Available Techniques), va contribui şi la creşterea nivelului de pregătire profesională a personalului de exploatare din cadrul Salinei Cacica, date fiind elementele de progres tehnic incluse şi a instruirii specifice de care vor beneficia angajaţii.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe operaționale cofinanțate

de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați  www.fonduri-ue.ro

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială

a Uniunii Europene sau a Guvernului României