Proiect cod SMIS 38721

“Creşterea eficienţei energetice la nivelul instalaţiei de preparare din cadrul SNS SA-SALROM-SALINA CACICA”

Obiectivul general al proiectului îl constituie creşterea eficienţei energetice şi implicit obţinerea unei economii de energie la nivelul sectorului extracţie si preparare sare recristalizată de la sucursla Salina Cacica din cadrul SOCIETĂŢII NAŢIONALE A SĂRII SA, cu asigurarea principiilor durabile şi reducerea decalajelor faţă de productivitatea la nivelul celorlalte regiuni ale ţării şi la nivelul Uniunii Europene.

 

Obiectivul specific al proiectului îl constituie realizarea unei noi construcţii, de tip hală industrială cu suprafaţă totală de 225mp (9x25m), realizarea de investiţii în echipamente tehnologice şi funcţionale superioare din punct de vedere energetic si tehnologic în comparaţie cu cele din present, respectiv:

• 1 staţie MVR - (sistem ce utilizează procedeul de recompresie mecanică a vaporilor rezultaţi la evaporare în vederea reutilizării energiei în procesul tehnologic)

 

• 1 staţie de abur (compusă dintr-un generator 2 t/h si un generator de 1 t/h), în vederea creşterii eficienţei energetice şi a dezvoltării durabile a întreprinderii, în condiţii de siguranţă în exploatare, respectiv costuri şi pierderi de producţie reduse

Prin natura obiectivului de investiţii şi a obiectivului său specific, respectiv creşterea eficienţei energetice si dezvoltarea durabilă a SOCIETĂŢII NAŢIONALE A SĂRII SA, precum şi creşterea competitivităţii acesteia, proiectul   vizează    obiectivele PROGRAMULUI    OPERAŢIONAL SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII  ECONOMICE AXA PRIORITARA 4 „Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice", DOMENIUL DE INTERVENŢIE 4.1. „Energie eficientă şi durabilă (îmbunătăţirea eficienţei energetice şi dezvoltarea durabilă a sistemului energetic din punct de vedere al mediului)", OPERAŢIUNEA „Sprijinirea investiţiilor în instalaţii şi echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătăţirii eficienţei energetice".

 

Prin rezultatele estimate, investiţia propusă constă în principal în:

 

• consolidarea şi dezvoltarea sectorului de extracţie şi prelucrare a sării prin modernizarea infrastructurii de bază, dotarea societăţii cu echipamente performante şi ecoeficiente care vor duce la reducerea costurilor de operare şi la creşterea productivităţii;

 

• creşterea eficienţei energetice prin modificarea procedeului tehnologic de obţinere a sării, utilizând procedeului de recompresie mecanică a vaporilor (MVR - Mechanicai Vapour Recompression),soluţie tehnică menţionată printre procedeele de eficientizare energetică a procesului de cristalizare-evaporare, ce se caracterizează printr-o reducere substanţială a costurilor energetice, în limitele 40…50%;

 

Complexitatea investiţiei şi caracterul amplu al acesteia, reiese din următoarele rezultatele directe ale proiectului, potrivit datelor extrase din bilanţul energetic, respectiv:

 

• Scăderea consumului anual de energie (REE) cu 25,57%

 

• Reducerea emisiei de C02 cu 9.448,08 to

Pentru informații detaliate despre celelalte programe operaționale cofinanțate

de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați  www.fonduri-ue.ro

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială

a Uniunii Europene sau a Guvernului României