Proiect cod SMIS 38721

“Creşterea eficienţei energetice la nivelul instalaţiei de preparare din cadrul SNS SA-SALROM-SALINA CACICA”

Parametrii Proiectului

 

Asistenţa financiară nerambursabilă solicitată este esenţială pentru implementarea proiectului "Creşterea eficienţei energetice la nivelul instalaţiei de preparare din cadrul SNS SA SALROM –sucursala Salina Cacica" datorită faptului că, funcţionarea unui evaporator încălzit cu sistem MVR utilizează o cantitate substanţial redusă de energie, în raport cu un evaporator cu un efect. Principiul de funcţionare al unui sistem MVR este similar cu cel al pompei de căldură. Practic, aproape toată cantitatea de vapori de apă produsă în evaporator este comprimată şi reciclată în evaporator cu ajutorul energiei electrice. Aburul viu este necesar în cantitate redusă şi numai în faza de amorsare a instalaţiei de evaporare. De menţionat că, resursele de căldură "deşeu" sunt considerabil reduse în raport cu celelalte sisteme de evaporare menţionate.

 

Instalaţia de recristalizare utilizează, în prezent, o tehnologie de evaporare tip efect multiplu, în vid. Din analiza bilanţului termoenergetic real se constată că ponderea cea mai mare a pierderilor se regăseşte la instalaţia de vid (57,03 %), căldura care se pierde în apa de răcire a condensatorului barometric. Din acest motiv, în structura costului de producţie, ponderea combustibilului are valoarea cea mai mare.

 

Prin utilizarea procedeului MVR se elimină apa de răcire a condensului rezultat in ultimul efect de evaporare. În consecinţă, procedeul tehnologic MVR reduce substanţial căldura disipată în mediu, în proporţie de 90% şi consumul de energie necesar evaporării, în proporţie de 25-40%.

 

În prezent, producătorii de sare recristalizată îşi modernizează instalaţiile de cristalizare prin reconfigurarea acestora, cu utilizarea echipamentelor MVR şi/sau TVR, oferite de furnizorii de echipamente, cu adaptare la condiţiile specifice ale instalaţiilor. Practic, în momentul de faţă, procedeele TVR si MVR se înscriu în categoria B.A.T (Best Available Techniques) fiind validate de perioade mari de exploatare, la diferiţi producători de sare, cu rezultate deosebite în reducerea consumurilor de energie.

 

Din punct de vedere al protecţiei mediului, prin utilizarea procedeului MVR se va observa o diminuare importantă a emisiilor de noxe, astfel:

• Emisia de NOx se va reduce cu 78,10%;

• Emisia de SO2 se va reduce cu 23,26%;

• Emisia de CO2 se va reduce cu 77,42%;

• Emisia generată de procesul de cristalizare se va reduce cu 90%;

Pentru informații detaliate despre celelalte programe operaționale cofinanțate

de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați  www.fonduri-ue.ro

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială

a Uniunii Europene sau a Guvernului României