Proiect cod SMIS 38721

“Creşterea eficienţei energetice la nivelul instalaţiei de preparare din cadrul SNS SA-SALROM-SALINA CACICA”

Valoarea proiectului SMIS 38721, în conformitate cu contractul de finanţare nr.16EE/06.08.2012,

este prezentată mai jos:

NR. CRT.

SURSE DE FINANŢARE

Valoare

in lei

Curs infoeuro iulie 2011

Valoare

in euro

I

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI

18.039.896,64

4,2105

4.284.502,23

II

VALOAREA NEELIGIBILĂ A PROIECTULUI

6.257.703,64

4,2105

1.486.213,90

III

VALOAREA ELIGIBILĂ A PROIECTULUI

11,782.193,00

4,2105

2.798.288,33

1

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ

NERAMBURSABILĂ

SOLICITATĂ

5.891.096,50

4,2105

1.399.144,16

2

CONTRIBUŢIA SOLICITANTULUI

12.148,800,14

4,2105

2.885.358,07

2.1.

Contribuţia în numerar

 

 

 

2.2.

Contribuţia în natură

 

 

 

2.3.

Contribuţia prin împrumut

12.148.800,14

4,2105

2.885.358,07

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe operaționale cofinanțate

de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați  www.fonduri-ue.ro

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială

a Uniunii Europene sau a Guvernului României